top of page

Naši programi

Svaki kolektiv je drugačiji.

Zato birate plan krojen prema vašim potrebama.

zadovoljan kolektiv

1

Guider

 • osnove NLP tehnika

 • interaktivna edukacija

 • mindfulnes radionica

 • transformacijske metafore za razvoj 

 • edukacijska radionica

 • resetiranje mentala

 • osobni razvojni rad sa zaposlenicima

 • follow up 

 • informiranje, utemeljavanje i implementiranje pozitivnog stava, testiranje, podrška i praćenje

2

Ratio

 • osnove NLP tehnika

 • interaktivna edukacija

 • mindfulnes radionica

 • transformacijske metafore za razvoj 

 • edukacijska radionica

 • resetiranje mentala

 • informiranje, utemeljavanje i implementiranje pozitivnog stava, testiranje, podrška i praćenje

3

Club

 • informiranje, utemeljavanje i implementiranje pozitivnog stava, testiranje, podrška i praćenje

bottom of page